Naudojimosi sąlygos ir konfidencialumas

Su apmokėjimo taisyklėmis ir garantijos sąlygomis galite susipažinti čia. 

Su pristatymo ir grąžinimo taisyklėmis galite susipažinti čia. 


NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU SĄLYGOS

a) Įdėmiai perskaitykite šį dokumentą prieš pradėdami naudotis priklausančiu Maksimilian Pavlovskij IV Nr. 269750 tinklalapiu www.staltieses.lt (toliau - Tinklalapis).

b) Naudojimasis tinklalapio funkcinėmis galimybėmis yra leidžiamas tik atlikus registracijos ir autorizacijos procedūrą Tinklalapyje. 

c) Apie technines, organizacines ir komercines naudojimosi Tinklalapiu sąlygas, taip pat – jo funkcines galimybes, Vartotojas informuojamas jas paskelbus Tinklalapyje arba atskiru pranešimu.

d) Vartotojo pasirinkti prisijungimo vardas ir slaptažodis yra reikalinga ir pakankama informacija prisijungti prie Tinklalapio. Vartotojas neturi teisės perduoti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims, bei yra atsakingas už duomenų saugumą, savarankiškai pasirinkdamas jų saugojimo būdą. Slaptažodžiui atkurti naudojamas elektroninio pašto adresas, kurį Vartotojas nurodė registruodamasis. 

SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Apsilankydami tinklalapyje arba naudodamiesi juo bet kuriuo būdu, jūs sutinkate su šiame dokumente nurodytomis sąlygomis bei pakeitimais (toliau – Naudojimosi sąlygos). Jeigu jūs nesutinkate su kokia nors Naudojimosi sąlygomis dalimi, nesinaudokite šiuo tinklalapiu. 

Administracija turi teisę keisti Naudojimosi sąlygas. Jeigu jūs naudojatės tinklalapiu pakeitus Naudojimosi sąlygas, tai reiškia, kad jūs sutinkate su šiais pakeitimais. Jūsų prieiga prie Tinklalapio ir naudojimasis juo yra reguliuojamas aktualios Naudojimosi sąlygų versijos. 

Tikrinkite nuorodą „Naudojimosi sąlygos ir konfidencialumas“ pagrindiniame www.staltieses.lt puslapyje, kad būtumėte tikri, jog esate susipažinę su aktualia sąlygų versija. 

Nurodydami savo duomenis Tinklalapyje, priklausančiame Maksimilian Pavlovskij IV Nr. 269750 (toliau – Administracija), Jūs sutinkate su Konfidencialumo ir duomenų apsaugos politika. 

1. DUOMENŲ SAUGUMAS

Tinklalapio Administracija negali perduoti arba atskleisti informaciją, pateiktą Vartotojui užsiregistravus arba naudojantis Tinklalapiu, tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, aprašytus šalies, kurios teritorijoje Vartotojas vykdo savo veiklą, įstatymuose.

2. ASMENINĖS INFORMACIJOS GAVIMAS

Registruodamasis Tinklalapyje Vartotojas privalo pateikti asmeninę informaciją. Pateiktiems duomenims patikrinti Tinklalapio Administracija pasilieka teisę pareikalauti tapatybės įrodymų prijungties (online) ar atjungties (offline) režimu.

3. ASMENINĖS INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

Administracija panaudoja asmeninę Vartotojo informaciją aptarnaudama Vartotojus ir gerindama paslaugų kokybę. Asmeninės informacijos dalis gali būti pateikta bankui arba mokėjimo sistemai tuo atveju, kai informacijos pateikimas yra reikalingas pinigų pervedimui įvykdyti toje mokėjimo sistemoje, kuria Vartotojui siūloma naudotis.

Administracija deda visas pastangas, kad apsaugotų konfidencialius Vartotojo duomenis. Asmeninė informacija gali būti atskleista atvejais, aprašytais įstatymuose, arba Administracijai nusprendus įvykdyti tokio pobūdžio veiksmus užtikrinti juridines procedūras, teismo sprendimą arba teisinį procesą, reikalingus Vartotojui ir Administracijai tarpininkaujant. Kitais atvejais Vartotojo Administracijai perduodama informacija jokiomis sąlygomis neatskleidžiama tretiesiems asmenims.

4. ASMENINĖS INFORMACIJOS KONTROLĖ

Asmeninei informacijai kontroliuoti Tinklalapyje naudojamas asmeninių duomenų patvirtinimo (verifikacijos) mechanizmas. Atsakomybė už bet kokių nepatikimų ir/ar neatitinkančių tikrovės duomenų pateikimą tenka Vartotojui. Tais atvejais, jei duomenys pasikeitė, Vartotojas privalo ištaisyti juos sistemoje savarankiškai arba susisiekti su technine pagalba paprašius pakoreguoti informaciją.

5. SAUGUMAS

Tinklalapio Administracija užtikrina Vartotojo paskyros saugumą nuo nesankcionuotos prieigos. Vartotojo vardas, pavardė, asmeninis numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir tiksli gyvenvietė yra griežtai konfidencialūs.

6. PRANEŠIMAI APIE PAKEITIMUS

Administracija pasilieka teisę įtraukti Konfidencialumo politikos pakeitimus be papildomų pranešimų apie juos. Nauji pakeitimas įsigalioja juos įtraukus. Vartotojai gali savarankiškai stebėti Konfidencialumo politikos pakeitimus.

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.